Климатизация на офиси, магазини, ресторанти и жилищни помещения
Изграждане на Централна климатизация с VRF  и вентилационни системи на обществени, административни и промишлени сгради
Абонамент , гаранционен и извънгаранционен сервиз на  климатични съоръжения

Изграждане на промишлени и търговски хладилни съоръжения
Абонамент и сервиз на хладилни  съоръжения