Климатизация на офиси, магазини, ресторанти и жилищни помещения

Изграждане на Централна климатизация с VRF  и вентилационни системи на обществени, административни и промишлени сгради

Абонамент , гаранционен и извънгаранционен сервиз на  климатични съоръжения

Изграждане на промишлени и търговски хладилни съоръжения

Абонамент и сервиз на хладилни  съоръжения