VRF система LG MULTI V 5


  • Еденични външни тела с отдавана мощнос (охлаждане) от 22.4 kW до 67.2 kW  при комбиниране до 268.8 kW
  • Еденични външни тела с отдавана мощнос (отопление) от 25.2 kW до 74.3 kW  при комбиниране до 297.0 kW
  • Интелигентно управление на натоварването (SLC)
  • По-комфортна охладителна среда с двойно осезаване
  • Инверторен компресор последна технология
  • Топлообменик OCEAN BLACK FIN
  • Управление с Dual Sensing
  • Частично размразяване